среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty plastikowe na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Projekotwanie balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Balaski PCV na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane ploty z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak planowane ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий